Convocatòria del 04.10.07

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió Permanent pel proper dijous 4 d’octubre de 2007, a les 20 hores, a la Sala de Comissions de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA

1. Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 9 de juliol de 2007 i de la sessió extraordinària del dia 6 de setembre de 2007.
2. Designació del/la President/a de la Comissió Permanent.
3. Donar compte de les peticions de la Comissió i informació sobre la web del CMST.
4. Calendari i Ordre del Dia de les properes reunions.
5. Proposta de moció de la Comissió de Medi Litoral.
6. Pressupost del Consell Municipal de Sostenibilitat del 2008.
7. Precs i preguntes.

Atentament,

El president de la Comissió Permanent

Gerard Ciuró Marquès
Torredembarra, 1 d’octubre de 2007

No hay comentarios: