Convocatòria sessió 07/02/08

Benvolguts i Benvolgudes,

Queda convocada la Comissió Permanent pel proper dijous 7 de febrer, a les 20 hores, a la Sala de Plens de l’Ajuntament de Torredembarra.

ORDRE DEL DIA
1.Lectura i aprovació de l’acta de la sessió ordinària del dia 8 novembre i sessió extraordinària 3 de desembre de 2007.

2.Informació de les Comissions.

Comissió litoral: Projecte biotop marí.
Comissió rural: Estudi d’itineraris rurals.
Comissió Urbà: Participació al PEMUS de Baix a Mar i el Nucli Antic.
Comissió Aigua, Residus i Energia: Campanya de recollida d’oli domèstic.
Comissió de Benestar Social, Sanitat i Polítiques d’Igualtat : No es va celebrar la reunió del 31.02.08

3.Butlletí electrònic.

4.Presentació dels Indicadors de l’Agenda 21 local.

5.Qüestions sobrevingudes.

6.Precs i preguntes.

Degut a la manca de personal administratiu i per tal de reduir el consum de paper us enviem aquesta convocatòria per correu electrònic.

Atentament,
El president de la Comissió Permanent


Gerard Ciuró Marquès

Torredembarra, 6 de febrer de 2008